واحد خدمات مشاوره شرکت پالایش روغن های صنعتی زنگان

شرکت پالایش روغن های صنعتی زنگان به منظور ارائه خدمات مورد نیاز صنعت برق کشور در زمینه های ذیل اقدام به تاسیس واحد خدمات مشاوره نموده است. لذا خواهشمند است مواد مورد نیاز خود را از طریق نمابر و یا پست الکترونیک به این شرکت اعلام تا در حداقل زمان ممکن از نظریات کارشناسان این شرکت اطلاع حاصل فرمائید.

1-      ارائه مشاوره در خصوص تعیین نوع روغن استفاده شده در ترانسفورماتور در حال کار

2-      تعیین روغن مناسب برای تجهیزات الکتریکی

3-      نگهداری و مونیتورینگ روغن ترانسفورماتور مطابق استانداردها و دستورالعمل های بین المللی

4-      روش اختلاط روغن ها ، سرریز کردن و تعویض روغن ترانسفورماتور

5-      انبارداری و حمل

6-      سایر موارد مورد نیاز

نمابر: 2221586-0241

پست الکترونیک:info@ziorfining .com