روغن در ترانسفور ماتور دارای چند کارکرد مهم می باشد :
- خنک کنندگی
- عایق الکتریکی
- انتقال دهنده اطلاعات
در کنار موارد فوق ، روغن ترانسور ماتور باید دارای چند کار کرد / مشخصات فرعی باشد از قبیل مطابقت با سایر تجهیزات و مواد ، مقاومت در مقابل پیر شدن و غیره . به علاوه روغن باید کلیه نیاز مندیهای استاندارد در زمینه سلامتی ، ایمنی و محیطی را برآورده کند .
- نقش خنک کنندگی در روغن
میدانهای مغناطیسی و الکتریکی در ترانسفور ماتور تلفات انرژی ایجاد می کنند که گرمای حاصل از این تلفات باعث گرمایش هسته ، سیم پیچ مسی و سایر قطعات رسانا شده و در نتیجه دمای ترانسفور ماتور بالا می رود .
چنانچه ترانسفور ماتور خنک نشود . دمای تجهیزات بیش از حد افزایش پیدا می کند که روغن در این مرحله نقش خنک کنندگی خود را ایفا کرده و با انتقال حرارت از ورق هسته ، سیم پیچ و سایر قطعات ، ازافزایش بیش ا ز حد دما جلوگیری به عمل می آورد.
- نقش عایقی روغن
طراحی تجهیزات برقی بر مبنای نیاز آنها به سیستمهای عایقی مناسب که شامل مواد جامد و مایع می باشند انجام می گیرد . در یک سیستم عایق قسمت مایع نقش حیاتی ایفا می کند و باید قادر باشد تا در مقابل تنشهای الکتریکی مقاومت کند .
- نقش روغن به عنوان انتقال دهنده اطلاعات
روغن در ترانسفور ماتور تنها به عنوان یک مایع خنک کننده و عایق عمل نمی کند بلکه به عنوان یک حلال مانند خون در بدن یک موجود زنده با تمام قسمتهای ترانسفور ماتور در تماس است . به اضافه اینکه روغن ترانسور ماتور پیر شده و ترکیبات اکسید شده تولید نموده و همچنین در مدت عمر طبیعی خود مقداری از مواد عایقی جامد در ترانسفور ماتور را در خود حل می کند که ذرات، ترکیبات فورانیک ، آب و اسیدها از جمله مواد حاصل از تجزیه مواد عایقی جامد می باشند . بالا بودن غیر طبیعی مقدار ذرات ، ترکیبات فورانیک ، آب و اسید موجود در روغن نشان دهنده وضعیت غیر طبیعی در ترانسفور ماتور می باشد. به وجود آمدن چنین وضعیتی در روغن معمولاً به دلیل بالا رفتن بیش از اندازه دما می باشد که باعث می شود مولکولهای روغن شکسته شده و گازهای محلول در روغن ایجاد شود و تجزیه و تحلیل سرعت تولید و از بین رفتن این گازها نشانگر و ضعیت ترانسفور ماتور می باشد.