شرکت  پالایش روغنهای صنعتی زنگان یکی از زیر مجموعه های شرکت ایران ترانسفو بوده وتامین کننده اصلی نیاز این شرکت به روغن ترانسفورماتور کلاس 1 میباشد. در حال حاضر ظرفیت تولید 30000 تن انواع روغنهای عایق الکتریکی و صنعتی را دارا میباشد.   مشتریان دیگر محصولات شرکت ، شرکتهای توزیع برق منطقه ای هستند