شرکت پالایش روغنهای صنعتی زنگان موفق به اخذ گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه همکار از سازمان استاندار برای روغن ترانسفورماتور و پارافین مایع گردید

 این مهم با تلاش پرسنل شرکت جهت تطابق با الزامات مورد نیاز سازمان استاندارد و با همکاری پرسنل سازمان استاندارد زنجان بدست آمد

 

 

 

شرکت پالایش روغن های صنعتی زنگان به منظور ارائه خدمات مورد نیاز صنعت برق کشور در زمینه های ذیل اقدام به تاسیس واحد خدمات مشاوره نموده است. لذا خواهشمند است مواد مورد نیاز خود را از طریق نمابر و یا پست الکترونیک به این شرکت اعلام تا در حداقل زمان ممکن از نظریات کارشناسان این شرکت اطلاع حاصل فرمائید.

1-      ارائه مشاوره در خصوص تعیین نوع روغن استفا....

کمیته بین المللی الکتروتکنیک در تاریخ 02-2012 بازنگری 04 استاندارد 60296 مربوط به روغن ترانسفورماتور را ارائه نمود. در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر با شرکت تماس حاصل فرمایید

 

....

آرشيو اخبار